O nama

Centar za prevenciju incidenata u IKT sistemima finansijskih institucija (FIN-CSIRT)

Kao jedna od ključnih aktivnosti u domenu prevencija i reakcije na sajber incidente ističe se proces razmene informacija između relevantnih učesnika. Prateći dešavanja u zemlji koja su usledila nakon usvajanja Zakona o informacionoj bezbednosti kao što su formiranje Nacionalnog CERTa i prateće mreže CERTova, najbolju svetsku praksu i aktivnosti Evropske centralne banke (CIISI-EU inicijativa), Udruženje je formiralo Centar za prevenciju incidenata u IKT sistemima finansijskih institucija i u maju 2021. godine izvršilo je registraciju Posebnog CERTa pod nazivom FIN-CSIRT u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti. FIN-CSIRT, kao prvi sektorski CERT,  sa članovima koji su deo kritične infrastrukture predstavlja sponu između privatnog i javnog sektora i podršku  procesu sveop[te digitalizacije u oblasti finansija.

Vizija FIN-CSIRT je:

 Formalizacija saradnje između finansijskih institucija i drugih relevantnih učesnika u zemlji i inostranstvu, sa ciljem kreiranja efikasnije sajber otpornosti čitavog finansijskog sektora.

Misija FIN-CSIRT je:

  • Razmena informacija i znanja između članova
  • Prevencija incidеnata u IKT sistemima finasijskih insitucija
  • Odgovor na incidnete u IKT sistemima finasijskih insitucija
  • Podizanje kapaciteta i bolja sajber otpornost finansijskih institucija
  • Podizanje svesti kod korisnika finansijskih usluga sa ciljem bolje informisanosti i stvaranja bezbednijeg i pouzdanijeg digitalnog okruženja
  • Stvaranje mreže između relevantnih učesnika u zemlji i okruženju

Članice FIN-CSIRTa

3 BANKA A.D. NOVI SAD

21000 NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 2a
Telefon: 021 / 530 111
Faks: 021 / 48 93 101
www.3bank.rs

ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Dalmatinska 22
Telefon: 011 / 33 06 300
Faks: 011 / 32 41 448
www.adriaticbank.rs

AIK BANKA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Bulevar Mihaila Pupina 115đ
Telefon: 011 / 20 29 050
Faks: 011 / 31 29 787
www.aikbanka.rs

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Bulevar Zorana Đinđića 121
Telefon: 011 / 22 05 500
Faks: 011 / 31 10 217
www.altabanka.rs

 

ALTA PAY GROUP DOO

11080 BEOGRAD
Ugrinovačka 212
Telefon: 011 / 31 31 600
www.altapay.rs

 

API BANK A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Bulevar vojvode Bojovića 6-8
Telefon: 011 / 39 52 213
Faks: 011 / 39 52 240
www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BELGRADE

11000 BEOGRAD
Milentija Popovića 7b
Telefon: 011 / 20 11 200
Faks: 011 / 20 11 207
www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Kraljice Marije 3
Telefon: 011 / 20 20 292
Faks: 011 / 33 76 777
www.posted.co.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

21000 NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 5
Telefon: 0800 / 201 201
Faks: 021 / 48 09 700
www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Vuka Karadžića 10
Telefon: 0800 / 111 144
Faks: 011 / 30 27 536
www.eurobank-direktna.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Svetog Save 14
Telefon: 011 / 30 80 100
Faks: 011 / 34 41 335
www.nlbkb.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

11000 NOVI BEOGRAD
Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
Telefon: 011 / 30 11 400
Faks: 011 / 31 32 885
www.otpsrbija.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Milutina Milankovića 17
Telefon: 011 / 20 77 906
Faks: 011 / 20 77 905
www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Đorđa Stanojevića 16
Telefon: 011 / 32 02 100
Faks: 011 / 33 46 033
www.raiffeisenbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Rajićeva 27-29
Telefon: 011 / 32 04 500
Faks: 011 / 33 42 200
www.unicreditbank.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

11000 BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1
Telefon: 011 / 22 09 800
Faks: 011 / 22 09 900
www.wiener.co.rs
  • RFC 2350
  • Public key
Vrh strane
Vrh strane