E-mail fišing kampanja

Kategorija: Fišing kampanje 2. mart 2022

Obaveštavamo korisnike finansisjkih usluga da je primećen povećan broj malicioznih e-mail poruka koje imaju za cilj da obmanu korisnike i navedu ih na otvaranje zlonamernog priloga koji se u okviru njih distribuira.

Poruke najčešće sadrže informaciju od značaja poput priliva sredstava, izvoda sa računa ili informacije o prispeću paketa. Mejlovi se navodno šalju sa poznatih adresa banaka ili drugih kompanija sa kojima korisnici najčešće posluju.

U ovom fišing napadu zloupotrebljava se slabost e-mail protokola lažiranjem From: polja pošiljaoca.

Savet je da sumnjive priloge ne otvarate i da sa ovakvim porukama postupate sa oprezom!

Vrh strane
Vrh strane